ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

บทความ

งานรับเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถช่วยสำรองไฟฟ้าได้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ

การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไร 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท เนื่องจากระบบไฟฟ้าโรงงานมีความสำคัญอย่างมาก

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องติดตั้งระบบวิศวกรรมด้านใดบ้าง

ระบบวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบดับเพลิงโรงงาน ระบบท่อโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องกล ระบบห้องคลีนรูม

ห้องคลีนรูมคืออะไร ?

ห้องคลีนรูม หรือ ห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่ถูกออกแบบเพื่อเน้นเรื่องการควบคุมฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้

รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ชลบุรี ระยอง

รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า คือเครื่องกลไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำในส่วนของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น จะอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็ก