ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องติดตั้งระบบวิศวกรรมด้านใดบ้าง

ติดตั้งระบบวิศวกรรม

             ระบบวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบดับเพลิงโรงงาน ระบบท่อโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องกล ระบบห้องคลีนรูม จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาระบบเพื่อปรับปรุง แก้ไข รับผิดชอบและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบวิศวกรรมแบบครบวงจร  ได้แก่

             -ออกแบบติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า งานเครื่องกล
             -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
             -รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารอย่างครบวงจร
             -ติดตั้งระบบท่อ ระบบดับเพลิง งานติดตั้งท่อดักท์ ท่อจ่ายลม
             -รับออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด
             -รับติดตั้งสัญญาแจ้งเตือน ระบบแจ้งเพลิงไหม้
             -รับเหมาออกแบบติดตั้งระบบห้องคลีนรูมห้องควบคุมความชื้นในอากาศ

             ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนติดคั้งระบบไฟฟ้า ได้แก่

             -ขนาดของโรงงานจะต้องคำนึงถึงกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ในกำลังการผลิต
             -ลักษณะหรือขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรม
             -ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน
             -ปัจจัย ทุน/ ความเสี่ยงในการหยุดการผลิต

 

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 

             ดังนั้นหากสนใจติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบดับเพลิงโรงงาน ระบบท่อโรงงานอุตสาหกรรม ระบบเครื่องกล ระบบห้องคลีนรูม สามารถช่วยคุณได้เพราะ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบวิศวกรรมแบบครบวงจร ซึ่งให้ความสำคัญกับการติดตั้งวางระบบไฟฟ้าโรงงานโดยช่างผู้ชำนาญการและได้มาตรฐานรับรองมีบริการหลังจากการติดตั้งเวลาในการส่งมอบงานตรงเวลาพร้อมให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง สามารถติดต่อสอบถามพร้อมให้คำปรึกษาฟรี สนใจสินค้าบริการเพิ่มเติม คลิก

------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

• วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน
• การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไร 

• ความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม