ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างไร 

 

        ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท เนื่องจากระบบไฟฟ้าโรงงานมีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีเครื่องจักรหรือมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจำเป็นต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเพราะถ้าติดตั้งไปแล้วระบบไฟฟ้าโรงงานมีปัญหาหรือขัดข้อง จะทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันและสินค้าที่ผลิตไปนั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน    

วิธีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานให้ปลอดภัย ได้แก่

        1. ก่อนติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน จะต้องมีแบบแปลนที่ชัดเจนว่าจะติดตั้งระบบไฟฟ้าในตำแหน่งใดของโรงงาน
        2. ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
        3. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
        4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี
        5. การออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจะต้องเลือกช่างไฟฟ้าหรือบริษัทรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

        ซึ่งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมในแต่พื้นที่จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของโรงงาน กระบวนการผลิต กำลังไฟที่ต้องใช้ในการผลิต ทุน เป็นต้น 

         บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบท่อปล่อง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด วางระบบดับเพลิง เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรช่างผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำและมีบริการหลังขายเป็นอย่างดี สนใจสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ดและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน โดยเทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
• โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องติดตั้งระบบวิศวกรรมด้านใดบ้าง  
ห้องคลีนรูมคืออะไร?