ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

ห้องคลีนรูมคืออะไร ?

         ห้องคลีนรูม หรือ ห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่ถูกออกแบบเพื่อเน้นเรื่องการควบคุมฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดันและระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งห้องคลีนรูมจำเป็นต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่สะอาดอย่างมากในกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี โดยห้องคลีนรูมจะนิยมใช้ในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและยา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเลนส์ เป็นต้น

ห้องคลีนรูมแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท ดังนี้

           1. ห้องคลีนรูมป้องกันฝุ่น (Industrial Clean Room) 

           เป็นห้องคลีนรูมที่ใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสารเคมีต่าง ๆ เช่น ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า ไมโครชิพ ผลิตสี ฟิล์ม เป็นต้น

           2. ห้องคลีนรูมปลอดเชื้อโรค (Biological Clean Room) 

           เป็นห้องปลอดคลีนรูมที่ใช้ในการผลิตยาหรือทางการแพทย์ เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด จำเป็นต้องควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค โดยความดันอากาศในห้องปลอดเชื้อจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้าง ๆ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากห้องข้าง ๆ เข้าสู่ภายในห้องปลอดเชื้อที่กำลังทำการผลิตอยู่

           3. ห้องคลีนรูมสำหรับชีววัตถุอันตราย (Biohazard Clean Room) 

           เป็นคลีนรูมที่ใช้ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งความดันอากาศในห้องคลีนรูมที่กำลังใช้งานอยู่นั้นจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือไวรัสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแพร่กระจายออกไป 

           บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เช่น รับทำห้องคลีนรูม ระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบท่อปล่อง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด วางระบบดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรช่างผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำพร้อมดูแลบริการหลังขายเป็นอย่างดี สนใจสินค้าหรือบริการ คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกร 
รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ดและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน โดยเทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด