ข่าวสาร

หน้าแรก >  ข่าวสาร >  ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างไรให้อุ่นใจถูกตามหลักวิศวกร
31 Jan 2022 โดย : admin เข้าชม : 945

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างไรให้อุ่นใจถูกตามหลักวิศวกร

การติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงงานอย่างถูกวิธี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน   ติดตั้งระบบไฟฟ้า

            หลักการที่สำคัญของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบงานไฟฟ้า ศึกษาชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานของพื้นที่ในโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีการวางแผนงานก่อนวางระบบทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรอย่างเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง
            สำหรับระบบไฟฟ้าภาคโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่ จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ขนาดของโรงงาน, กระบวนการผลิต, กำลังไฟที่ต้องใช้ในการผลิต เป็นต้น โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสการเกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า

เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยวิธีการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ ดังต่อไปนี้

            •  ก่อนการติดตั้ง ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง
            •  เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
            •  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
            •  มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี
            •  การติดตั้งในแต่ละครั้ง ควรเลือกช่างไฟฟ้า หรือบริษัทรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่มีความชำนาญในด้านนี้เป็นพิเศษ

            ดังนั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมในแต่พื้นที่จะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของโรงงาน กระบวนการผลิต กำลังไฟที่ต้องใช้ในการผลิต ทุน เป็นต้น 

 เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง           

             บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือ ผู้ให้การบริการ รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ รับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ดำเนินการบริหารและจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิศวกรรมอย่างถูกต้อง การให้บริการรวดเร็ว ดูแลการบริการอย่างดี ตั้งแต่ก่อนการทำงานจนหลักการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำไมต้องมีระบบดับเพลิง ? 
รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้   
โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องติดตั้งระบบวิศวกรรมด้านใดบ้าง