ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

งานรับเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถช่วยสำรองไฟฟ้าได้ในขณะที่ไฟฟ้าดับโรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ดังนั้นหากต้องการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

สิ่งที่ควรคำนึงถึงหากต้องการรับเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่

       • สถานที่ติดตั้ง 
       ให้ดูทิศทางลมว่ามีการไหลเวียนเข้าและออกดีหรือไม่ และต้องห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองหรือสารเคมีสิ่งสกปรกและบริเวณที่มีความชื้นสูง
       • การออกแบบห้อง
       ควรมีพื้นที่ว่างบริเวณรอบตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อย 1.5-2 ม. เพื่อที่จะสามารถเข้าไปซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสามารถตรวจเช็คสายไฟหลัก ท่อน้ำมัน ท่อดักลม รวมถึงท่อไอเสีย
       • การระบายอากาศ 
       จำเป็นต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อระบายความร้อนสะสมในห้องและตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยอากาศจะไหลเวียนจากด้านหลังไปยังด้านหน้า ซึ่งต้องมีช่องลมเข้าและช่องลมออกที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
       • การสร้างฐานติดตั้ง 
       ฐานต้องรองรับน้ำหนักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งชุด รวมทั้งแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่อง ฐานควรยกให้สูงประมาณ 10-15 ซม.จากพื้น แท่นรับควรจะใหญ่กว่าฐานรับของเครื่องอย่างน้อยด้านละ 200-400 มม.
       • การติดตั้งท่อไอเสีย 
       ท่อไอเสียควรจะสั้นเท่าที่สภาพของสถานที่ติดตั้งจะอำนวย และให้มีข้องอน้อยที่สุดใน กรณีต้องเดินยาวกว่า 10 ม. จะต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ โดยขึ้นอยู่กับความยาวและจำนวนข้องอที่ใช้

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

       1. ถ้าระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบจ่ายกระแสอัตโนมัติ ให้ปรับไปที่ตำแหน่ง OFF หรือปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์สตาร์ทเองขณะทำการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
       2. ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำถ้าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
       3. ห้ามจ่ายกระแสไฟเกินกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
       4. ไม่ควรเปิด-ปิดเบรกเกอร์ โดยไม่จำเป็น
       5. ควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ทางไฟฟ้าอยู่เสมอ
       6. ควรตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องและอุณหภูมิของเครื่องยนต์
       7. ในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำเป็นต้องเดินสายดินโดยต่อกับแท่งทองแดงที่ฝังอยู่ใต้ดินตามมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ต้องต่อตัวเครื่องยนต์และตู้ควบคุม

ปรับปรุงตู้ MDB & เปลี่ยนบัสบาร์

       บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้แก่  รับเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิงโรงงาน รับทำห้องคลีนรูม ชลบุรี รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน  เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรช่างผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำพร้อมดูแลบริการหลังขายเป็นอย่างดี 

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ห้องคลีนรูมคืออะไร ?
ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างถูกหลักตามหลักวิศวกร
รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า