ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 38 042 323

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

      ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ  รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลบุรี ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง รับปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบดับเพลิง ชลบุรี ระบบดับเพลิง ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ออกแบบงานระบบไฟฟ้า, ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า, เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
      เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ ภายในประกอบด้วยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) แต่สำหรับหม้อแปลงกำลัง (Power Transformer) ขนาดใหญ่บางตัวอาจมีขดลวดที่สามเพิ่มขึ้นคือขด Tertiary winding ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขด Primary และ Secondary และแรงดันที่แปลงออกมาจะมีค่าต่ำกว่าขด Secondary

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
1. การตรวจสอบทั่วๆ ไปนี้ เป็นการตรวจสอบอย่างง่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือการเปิดส่วนหุ้มห่อส่วนที่มีไฟฟ้าออกเพื่อดูสภาพอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบระบบไฟฟ้า ถ้าหากปราศอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ ความรู้ความเข้าใจของการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นและ อาจะก่อให้เกินอันตรายแก่ผู้ตรวจได้ รายการของการตรวจสอบทั่วไปมีดังนี้

      การตรวจสอบสภาพและการใช้งานของสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันเมนต์ และย่อย ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย ทางเข้าเพื่อใช้งานหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า การระบายอากาศ และป้ายเตือนอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. งานตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือจุดบกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพ และอื่นๆ ซึ่งการทดสอบนี้จะมีการบันทึกค่าแล้วนำ ผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะเพื่อหาสาเหตุ และวิธีแก้ใขและการป้องกันที่เหมาะสมการทดสอบลักษณะดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบบางกรณีอาจต้องดับไฟ เพื่อให้การทดสอบเกิดความปลอดภัยสูงสุดแกผู้ปฏิบัตงาน

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร ตึกสูง รับเหมางานระบบโรงงาน ชลบุรี รับงานออกแบบ  ประกอบ และติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ และะช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านงานออกแบบติดตั้งระบบต่างๆ รองรับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง ศูนย์การค้า

บริการจาก เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง บจก. : ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า, รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า, ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, งานระบบท่อ, ปล่อง, ท่อดับเพลิง, ติดตั้งระบบปรับอากาศ, รับเหมาระบบไฟฟ้า, ออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมชลบุรี, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระยอง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมศรีราชา, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมบ่อวิน, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเหมราช, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมปิ่นทอง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหนองขาม, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมปลวกแดง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง, ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบสำรองไฟ, เครื่องปั่นไฟ, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, ตู้สวิทซ์บอร์ด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง