Call us
Free Support : +66 38 042 323

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง
ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ

ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของทีมงานด้านบริหารจัดการและทีมวิศวกรที่มีความสามารถ และประสบการณ์ความชำนาญในงานออกแบบพร้อมงานติดตั้ง โดยตรงเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมใน ระบบสาธารณูปโภค ของโรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร เช่น ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบท่อต่าง ๆ

ในสภาวะการแข่งขันที่สูงนี้ ทางบริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพสูงโดยเลือกเทคโนโลยี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเน้นใช้ต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งหวังการประหยัดและเพิ่มกำไรเพื่อตอบสนองตามความต้องการของทางลูกค้า

เราดำเนินธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริหารงานโครงการระบบไฟฟ้าจนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรงงาน อุตสหกรรมอาหาร ยา ระบบสาธารณูปโภคและอื่น ๆ แบบครบวงจร มีความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดของการออกแบบที่มีประสิทธิภพสูง โดยเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานลูกค้า ใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อประหยัดและเพิ่มกำไร เพื่อให้ท่านมั่นใจในบริการของเราที่มีทีมวิศวกรมากประสบการณ์ ในด้านบริหารจัดการงาน และเรายังพร้อมยินดีให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบงานจนเป็นที่พอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

นโยบายของบบริษัทฯ คือ การให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งยังมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างดีตามที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมทั้งยินดีบริการให้คำปรึกษา และดูแลบริการหลังการขาย หลังจากส่งมอบงานเป็นที่พอใจของลูกค้า บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะทุ่มเทในการทำงานโดยยึดมั่นในวิชาชีพทั้งประสบการณ์ ความรู้ และควบคู่กับคุณธรรม โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมตลอดไป

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า รับทำตู้สวิตช์บอร์ด ระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ปรับปรุง รับเหมา ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า รับทำตู้สวิตช์บอร์ดงานก่อสร้างอาคาร งานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม งานวางระบบท่อ ปล่อง ท่อดับเพลิง ติดตั้งระบบท่อ Piping system เช่น ท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ รับซ่อมระบบท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ CHILLER งานปรับปรุง กระบวนการผลิต งานขนย้าย-ติดตั้งเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระบบควบคุม ไฟฟ้าเครื่องจักร

OUR SERVICES

งานบริการของเรา

 • งานรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแรงต่ำ ดำเนินการบริหาร และจัดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ชลบุรี ระยอง
 • รับเหมางานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator เครื่องปั่นไฟ ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า UPS ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า Voltage Stabilizer พร้อมรับตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมที่ใช้อยู่
 • รับเหมางานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System และ รับเหมาติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชลบุรี ระยอง
 • งานออกแบบประกอบและติดตั้ง ตู้สวิตช์บอร์ด Switch Board ตู้คอนโทรล โหลดเซ็นเตอร์ ตู้ MDB
 • รับเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน Improve power factor electrical system
 • รับเหมางานออกแบบติดตั้ง ระบายอากาศ Ventilation ท่อส่งลม ระบบปรับอากาศ AHU ท่อดักท์อุตสาหกรรม ท่อดักท์แอร์ อาคาร โรงงาน
 • งาน Ducting ท่อจ่ายลม Supply air duct ท่อดึงลมกลับ Return air duct ท่อส่งลมสําหรับระบบระบายอากาศ Exhaust air duct ท่อลมเติมอากาศ Fresh air duct ชลบุรี ระยอง
 • ติดตั้งระบบห้องคลีนรูม Clean Room ติดตั้งแอร์ ชาวเวอร์ Air Shower ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น ห้องสะอาดห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมความชื้นในอากาศ แบบติดตั้งระบบ HVAC ชลบุรี ระยอง
 • ติดตั้งระบบท่อ Piping system เช่น ท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ รับซ่อมระบบท่อน้ำเย็น ระบบหล่อเย็น ระบบชิลเลอร์ CHILLER
 • บริการ PM : Preventive Maintenance บริการตรวจเช็ค ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ซ่อมบำรุงตู้ ACB Capacitor ตรวจสอบตู้ MDB ตรวจสอบ
 • ระบบไฟฟ้า Function Test และ CAP BANK ชลบุรี ระยอง
 • รับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล ระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม PLC ชลบุรี ระยอง
 • งานปรับปรุงกระบวนการผลิต งานขนย้ายเครื่องจักร งานติดตั้งเครื่องจักรทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก