ข่าวสาร

หน้าแรก >  ข่าวสาร >  รู้หรือไม่ งานระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม มีประเภทใดบ้าง
14 Mar 2022 โดย : admin เข้าชม : 567

รู้หรือไม่ งานระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม มีประเภทใดบ้าง

            งานระบบเครื่องกล คือ การออกแบบหรือติดตั้งระบบต่างๆ โดยการแปรรูปพลังงานเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงเพื่อดำเนินการผลิต ซึ่งสถานที่นิยมติดตั้งระบบเครื่องกล ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หมู่บ้าน คอนโด เป็นต้น

ซึ่งงานระบบเครื่องกลที่นิยมติดตั้งกันในโรงงานอุตสาหกรรมมี ดังนี้

1. ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System)

           การออกแบบระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ ติดตั้งไว้รับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ เพื่อเตือนคนให้อพยพและป้องกันทรัพย์สินเสียหายได้

2. ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)

           การออกแบบระบบที่นำอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เข้ามาในอาคารและกำจัดอากาศภายในอาคารที่มีฝุ่นหรือมลพิษ ซึ่งการระบายอากาศต้องกำจัดฝุ่นหรือมลพิษก่อนปล่อยออกไปข้างนอกเนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งควรคำนึงให้ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

3. ระบบประปา (Plumbing System)

           การออกแบบระบบน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารควรถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและหลักสุขอนามัย เพื่อให้สะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อผู้อาศัยในอาคารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

4. ระบบน้ำดี (Cold Water) หรือน้ำประปา

           การออกแบบระบบท่อที่ใช้ลำเลียงน้ำสะอาดไปกระจายตามจุดต่างๆ ในอาคาร เช่น ระบบน้ำประปาสำหรับห้องน้ำ ห้องซักล้าง ห้องครัว ระบบน้ำดับเพลิง เป็นต้น

5.ระบบท่อแก๊ส (Gas Piping)

           การออกแบบระบบท่อส่งก๊าซในโรงงานจะส่งผ่านระบบท่อเพื่อจ่ายให้แก่อุปกรณ์ใช้ก๊าซ เช่น ระบบท่อแก๊สทางการแพทย์ ระบบป้องกันตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส เป็นต้น

6. ระบบท่อ (Duct System)

           การออกแบบระบบต่างๆที่ใช้ในระบายของเสียจากโรงงาน โดยท่อในอาคารมีหลายสี หลายขนาด จะเห็นตามลานจอดรถหรือเพดานอาคารภายในห้างฯ ระบบท่อในอาคารจึงต้องถูกออกแบบและควบคุมงานการเดินท่อ และติดตั้งไว้อย่างถูกต้องโดยใช้วิธีแยกให้ทราบถึงคุณสมบัติ ประเภทการใช้งานด้วยอักษร สัญลักษณ์ย่อตามหลักสากล ติดหรือพ่นสีไว้บนท่อ

7. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

           การออกแบบระบบไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยส่งจากสถานีไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง ไปที่หม้อแปลงแปลงไฟฟ้าและส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน เป็นต้น 
 
           ดังนั้นการเลือกติดตั้งระบบเครื่องกลควรเลือกช่างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าใจในระบบเครื่องกลเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งบริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบระบบเครื่องกลแบบครบวงจร รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ติดตั้งระบบระบายอากาศ ยินดีให้บริการในด้านวิศวกรรม บริหาร รับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม หากสนใจติดตั้งระบบต่างๆในโรงงาน คลิก

 --------------------------------------------------------------