Contact us

HOME >  CONTACT US

TECHNICAL SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง

  • 207/207 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  • +663 804 2323, +668 9184 4422, +668 9627 9144

  • +663 804 2324

  • [email protected]